Links

Op deze pagina verzamelen we vlagzalm-gerelateerde links die voor onze leden en andere geïnteresseerden van belang kunnen zijn.

Links binnen onze organisatie:

Grayling Society UK – onze ‘moederorganisatie’

Grayling Research Trust – de wetenschappelijke afdeling van de GS

Gerelateerde en soortgelijke organisaties:

VNV – Vereniging Nederlandse Vliegvissers

FVV – Federatie Vlaamse Vliegvissers

Sportvisserij Nederland – belangenvereniging sportvissers en hengelsport organisaties

Wild Trout Trust – behoud en herstel rivierbiotopen t.b.v. forel (en vlagzalm)

Salmon & Trout Organisation – gericht op behoud wilde forel en zalm populaties

Rivers Trust – zet zich in voor verantwoord beheer van rivieren

Rivers and Fisheries Trust of Scotland – bescherming visstand en rivieren in Schotland

Angling Trust – behartigt belangen van sportvissers in de UK